ali.  
b. abt 1888, ,, Kansas
bp.  
ch.  
ado.  
d.  
bur.