m. 6 Sep 1911, ,, Kansas
ali.  
b. 10 Nov 1889, ,, Kansas
bp.  
ch.  
ado.  
d.  
bur.  
ali.  
b. 24 Mar 1895
bp.  
ch.  
ado.  
d.  
bur.