ali.  
b. 10 Jan 1857, Stevenston, Ayrshire, Scotland
bp.  
ch.  
ado.  
d.  
bur.